Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13191/2022
08-03-2022
23-03-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διπλωματούχος μηχανικός

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με το πτυχίο αντικείμενο

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη εμπειρία (διαχείριση, συντονισμός και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου) σε εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα

Κάθε μήνας εμπειρίας Χ 0.5 μονάδα, με μέγιστο τους 60 μήνες (30 μονάδες)

Αποδεδειγμένη εμπειρία (διαχείριση, συντονισμός και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου) σε ειδικά εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συναφή με τον αγροδιατροφικό τομέα

Κάθε μήνας εμπειρίας Χ 1 μονάδα, με μέγιστο τους 40 μήνες (40 μονάδες)

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

- Μέθοδοι γνησιότητας συσκευασμένων τροφίμων

- Καλλιέργεια και τυποποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων

0 - 10 μονάδες

0 - 10 μονάδες

Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία), όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner