Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13189/2022
08-03-2022
23-03-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχιούχος Βιολόγος ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μονάδες

(μέγιστο: 20 μονάδες)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με το πτυχίο αντικείμενο

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία σε βιοδραστικές ουσίες με εφαρμογή στην υγεία (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση ή συμμετοχή 1 έτους σε ερευνητικό πρόγραμμα)

15 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη διαγνωστικών διατάξεων (αισθητήρες) (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση ή συμμετοχή 1 έτους σε ερευνητικό πρόγραμμα)

15 μονάδες

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός εργασιών Χ 10 μονάδες

Αριθμός παρουσιάσεων Χ 5 μονάδες

(μέγιστο: 20 μονάδες)

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

-       Αισθητήρες για ανίχνευση νοθείας σε προϊόντα αγροδιατροφής

-       Καταλληλότητα συσκευασίας τροφίμων

0 - 10 μονάδες

0 - 10 μονάδες

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής) και ΠΕ4 (Εκτίμηση της καταλληλότητας της συσκευασίας τροφίμων), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner