Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13187/2022 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
08-03-2022
04-04-2022
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχιούχος Χημικός ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Βαθμός πτυχίου

Βαθμός Χ 2 μονάδες

(μέγιστο: 20 μονάδες)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με το πτυχίο αντικείμενο

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στον προσδιορισμό της βιολογικής (αντιοξειδωτικής, αντιγηραντικής, αντιφλεγμονώδους) δράσης φυσικών προϊόντων

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου, 3: καλή, 6: πολύ καλή, 10: άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θέσης

Έως 10 μονάδες (0:καθόλου συνάφεια, 5:χαμηλή συνάφεια, 10:υψηλή συνάφεια)

Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές απομόνωσης, χαρακτηρισμού και ανάπτυξης μικροοργανισμών

20 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του έργου

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 3 μονάδες,

Αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδριο Χ 2,5 μονάδες

(μέγιστο: 20 μονάδες)

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

-       Χρήση αισθητήρων για ανίχνευση νοθείας σε προϊόντα αγροδιατροφής

-       Μέθοδοι γνησιότητας συσκευασμένων τροφίμων

0 - 10 μονάδες

0 - 10 μονάδες

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής) και ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner