Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12602/2022
03-03-2022
18-03-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ
82578

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ή Πτυχίο Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

ON/OFF

Γνώση ξένης ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Γ1

ON/OFF

Πιστοποιημένη χρήση Η/Υ

(επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσίες διαδικτύου)

ON/OFF

 ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό Δίπλωμα

Μεταπτυχιακό με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο του έργου: 12 μονάδες

Μεταπτυχιακό χωρίς συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο του έργου: 5 μονάδες

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Διδακτορικό με συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο του έργου: 8 μονάδες

Διδακτορικό χωρίς συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο του έργου: 5 μονάδες

Γνώση 2ης ξένης γλώσσας

Άριστη Γνώση (Γ2): 5

Πολύ Καλή γνώση (Γ1): 3

Καλή γνώση (Β2): 1

Πιστοποιημένη Επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο μέχρι και 300 ώρες

(0,05 ανά ώρα επιμόρφωσης)

15

Εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας μέχρι και 2000 ώρες (0,05 ανά ώρα προϋπηρεσίας)

60

Συνέντευξη:

10

1.     Κατανόηση των απαιτήσεων και του αντικειμένου του έργου

Στοιχειωδώς ικανοποιητική: 1

Ικανοποιητική: 3

Εξαιρετική: 5

2.     Ικανότητα επικοινωνίας

Στοιχειωδώς ικανοποιητική: 1

Ικανοποιητική: 3

Εξαιρετική: 5

Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και μαθήματα πολιτισμού στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων – εκδρομών. 

e-max.it: your social media marketing partner