Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10243/2022
25-02-2022
14-03-2022
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
82288

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών

Βαθμός πτυχίου x 10 Μονάδες

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Βιοστατιστικής

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής (Τουλάχιστον καλή γνώση - επίπεδο Β2 και άνω)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα σε αντικείμενο εργασίας σχετικό με την στατιστική

Μήνας προϋπηρεσίας x 1 Μονάδα, μέγιστο 24 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A.   Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με δείκτη απήχησης, στο χώρο της επιδημιολογίας και βιοστατιστικής

Επιστημονική δημοσίευση x 5 Μονάδες, μέγιστο 20 Μονάδες

B. Συνέντευξη

 

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση της στατιστικής μεθόδου της μετα-ανάλυσης, όπως αποδεικνύεται από σχετικές  δημοσιεύσεις

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση σε στατιστικό προγραμματισμό (πχ R), όπως αποδεικνύεται από μεταπτυχιακή εργασία ή σχετικές δημοσιεύσεις

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη γνώστης-0

Εισαγωγικές γνώσεις-10

Ενδιάμεσο επίπεδο-20

Ικανός-30

Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner