Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9757/2022
23-02-2022
10-03-2022
ΤΣΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ ENERGO)
83019

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

Βαθμολογία με μέγιστο τις 30 μονάδες, ως εξής:

Βαθμός 5,00-6,99: 15 μονάδες

Βαθμός 7,00-10,00: 30 μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οικονομικά

Βαθμολογία με μέγιστο τις 30 μονάδες, ως εξής:

Βαθμός 5,00-8,00: 15 μονάδες

Βαθμός 8,00-10,00: 30 μονάδες

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ικανός – 20

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ικανός – 20

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ικανός – 20

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση θεμάτων υδρογονανθράκων, έργων ενέργειας και ταμείων πετρελαίων. Γνώση θεμάτων που άπτονται των θεσμικών οικονομικών

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ικανός – 20

Αντικείμενο σύμβασης 1: Συμμετοχή στο ΠΕ1, Πολιτικές και επιχειρηματικές πρακτικές αξιοποίησης του εγχώριου δυναμικού στον ενεργειακό τομέα και μαθήματα για την Ελλάδα.

Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο ΠΕ2, Διαχείριση του δημόσιου πλούτου από φυσικούς πόρους και η επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο ΠΕ3, Διάχυση γνώσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη του διεπιστημονικού, τοπικού, εθνικού και διμερούς διαλόγου.

Αντικείμενο σύμβασης 4: συμμετοχή στο ΠΕ4, Διαχείριση έργου.

e-max.it: your social media marketing partner