Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8874/2022
17-02-2022
04-03-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κέντρο Έρευνας, Ποιοτικής Ανάλυσης Yλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Επικοινωνίας της Επιστήμης
82869

Α/Α

Απαιτούμενα προσόντα

ON/OFF

1

Διδακτορικό δίπλωμα Φυσικής

ON/OFF

2

Ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο της θέσης

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Αριθμός εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με αντικείμενο που εντάσσεται στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο

(10 μονάδες/εργασία)

2

Αριθμός εργασιών σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με αντικείμενο που δεν εντάσσεται στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο

(5 μονάδες/εργασία)

3

Αριθμός εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

(2 μονάδες/εργασία)

4

Αριθμός εργασιών σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων

(1 μονάδα/εργασία)

5

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να

συνυπολογίσει και συστατικές επιστολές (2 max /υποψήφιο) που μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι

 

Αλληλεπίδραση δεσμών laser με την ύλη.

e-max.it: your social media marketing partner