Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7691/2022
08-02-2022
23-02-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(SOLIS) ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
82478

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Πληροφορικής ή Σχολής Θετικών Επιστημών

ON/OFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας (Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών)

ON/OFF

Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού για ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

30/100

5 μονάδες ανά έτος εμπειρίας με ανώτερο όριο τις 30 μονάδες

Εμπειρία σε τεχνολογίες ιστού για ιδιωτικούς φορείς

25/100

5 μονάδες ανά έτος εμπειρίας με ανώτερο όριο τις 20 μονάδες

Εμπειρία σε τεχνολογίες ιστού για δημόσιους φορείς

25/100
5 μονάδες ανά έτος εμπειρίας με ανώτερο όριο τις 20 μονάδες

Προσωπική συνέντευξη με αντικείμενο τη διακρίβωση του επιπέδου γνώσης και εμπειρίας του υποψηφίου στο αντικείμενο της θέσης.

20/100

Υποστήριξη του Αναδόχου για την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ενεργειακά υπεύθυνους τρόπους ζωής και θα προσελκύει τους χρήστες μέσω του gamification. Οι χρήστες θα «ανεβαίνουν» επίπεδα με βάση την απόδοσή τους, θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις ενεργειακής απόδοσης και θα προκαλούν άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών σε αναμετρήσεις. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη μεταφόρτωση των επιτευγμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα σχετικά με εκπομπές CO2. Το έργο απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες (D5.3.3.).

e-max.it: your social media marketing partner