Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8894/2022
17-02-2022
04-03-2022
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-C1
83108

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

 Καλή γνώση Αγγλικής επιπέδου C1 ή ανώτερο

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία σε καταλυτικές αντιδράσεις,  μοριακή κατάλυση παραγωγής  Η2 χαμηλών θερμοκρασιών, στη σύνθεση και χαρακτηρισμό υβριδικών υλικών, καταλυτικών υλικών

40/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (FTIR)

25/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών τεχνικών (Χρωματογραφία στήλης, GC, MS)

25/100

  • Synthesis of Substrate-Specific Molecular Catalysts.
  • Synthesis of hybrid nanocatalysts.
  • Physicochemical Characterization.
  • Catalytic evaluation & optimization.
  • Dissemination of results.
e-max.it: your social media marketing partner