Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8472/2022
15-02-2022
02-03-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
82533

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ειδίκευσης στην Πληροφορική με εξειδίκευση στις Τεχνολογίες – Εφαρμογές της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΟΝ/OFF

Γνώση μηχανοργάνωσης λογιστηρίου – διαχείριση οικονομικών πακέτων

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε κλινικές μελέτες

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: 10 μονάδες,

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ:30 μονάδες,

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 50

Πακέτο εργασίας «WP1, T1.1 – Coordination, Financial administration & Budget monitoring».

Πακέτο εργασίας «WP5, T5.2- Indicators for palliative care».

Πακέτο εργασίας «WP6, T6.1 - Clinical Trial, T6.2- Data Analysis and Reporting ».

e-max.it: your social media marketing partner