Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8113/2022
11-02-2022
28-02-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχιούχος Μηχανικός Υλικών ή συναφών ειδικοτήτων

Βαθμός Πτυχίου Χ 10 Μονάδες

Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με την Επιστήμη ή Μηχανική των Υλικών

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

10 Μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 50 Μονάδες

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών

ON/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο C2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προσωπική συνέντευξη

0-20 Μονάδες

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 5 μονάδες

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 5 μονάδες,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,

ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 5 μονάδες

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 5 μονάδες

  • ΠΕ 3 - Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT /Π3.2, Π3.3 .
e-max.it: your social media marketing partner