Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7039/2022
04-02-2022
21-02-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Μηχανικού Υλικών ή συναφούς ειδικότητας (Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστημών)

ON/OFF

Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, τεχνικές αναφορές και λοιπές δημοσιεύσεις συναφείς με σημειακή φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) σε αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς.

20/100

Δημοσίευση x 1 Μονάδα, με μέγιστο τις 20 Μονάδες"

Δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, τεχνικές αναφορές και λοιπές δημοσιεύσεις συναφείς με σαρωτική φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ  (MA-XRF) σε αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς.

25/100

Δημοσίευση x 5 Μονάδες, με μέγιστο τις 25 μονάδες"

Δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, τεχνικές αναφορές και λοιπές δημοσιεύσεις συναφείς με αναλυτικές τεχνικές, εκτός της φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ, σε αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς.                                                   

15 /100

Δημοσίευση x 1 Μονάδα, με μέγιστο τις 15 μονάδες"

Δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, τεχνικές αναφορές και λοιπές δημοσιεύσεις όπου να προκύπτει η γνώση των υλικών και τεχνικών κατασκευής των μεταβυζαντινών ζωγραφικών έργων με βάση το περιεχόμενο των σχετικών τεχνικών εγχειριδίων/συνταγολογίων ("Ερμηνείες" ζωγραφικής).                                                       

20/100

Δημοσίευση x 5 Μονάδες, με μέγιστο τις 20 μονάδες"

Προσωπική συνέντευξη με αντικείμενο τη διακρίβωση του επιπέδου γνώσης και εμπειρίας του υποψηφίου στο αντικείμενο της θέσης.

20/100

Μετρήσεις σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ σε αντικείμενα Πολιτισμικής κληρονομιάς (εικόνες, χειρόγραφα, μεταλλικά αντικείμενα κ.α), αναλύσεις δεδομένων και συγγραφή εκθέσεων. Επιλογή των προς μελέτη αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

e-max.it: your social media marketing partner