Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7024/2022
04-02-2022
21-02-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικού ή Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς  ειδικότητας                                                      

ON/OFF

Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2 ή ανώτερο)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών                                                

10/100

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη διεξαγωγή πειραμάτων και ανάλυση φασμάτων σημειακής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) με χρήση φορητών συστημάτων σε αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς.                                                   

10/100

Μήνες εμπειρίας x 1 Μονάδα, με ανώτερο όριο τις 10 μονάδες.             

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη διεξαγωγή πειραμάτων σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ (ΜΑ-XRF) και ανάλυση μεγάλων δεδομένων σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ, σε αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς.   

50/100

Mήνες εμπειρίας x 5 Μονάδες, με ανώτερο όριο τις 50 μονάδες

Γλώσσες προγραμματισμού (Python, C++, Fortran). Βάσεις δεδομένων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων. Java. Χρήση γενετικών αλγορίθμων και νευρωνικών δικτύων, σε συνδυασμό με μοντέλα φθορισμού ακτίνων-Χ και βάσεις δεδομένων βασικών παραμέτρων αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη.

20/100

0-20 μονάδες, ανάλογα με την πληρότητα των προσόντων και τη συνάφειά τους ως προς το αντικείμενο της θέσης.

Δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, τεχνικές αναφορές και λοιπές δημοσιεύσεις συναφείς με τεχνικές χαρακτηρισμού φθορισμού ακτίνων-Χ  σε αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς.    

10/100

Δημοσίευση x 5 Μονάδες, με ανώτερο όριο τις 10 μονάδες                                                   

Υπεύθυνος λειτουργίας, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης φασμάτων της διάταξης σαρωτικής φασματοσκοπίας φθορισμού ακτίνων-Χ (MA-XRF) (ΠΕ 3.1).

e-max.it: your social media marketing partner