Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5964/2022
01-02-2022
16-02-2022
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
82818

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικού Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Φυσικού ή συναφούς αντικειμένου

ON/ΟFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. ή Δ.Μ.Σ.) στην Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

ON/ΟFF

Εμπειρία σε θέματα σύνθεσης και χαρακτηρισμού κεραμικών υλικών (Σύνθεση υψηλών θερμοκρασιών, Σύνθεση νανοσωματιδίων, XRD, RAMAN, FTIR, DTA/TGA/DSC, κλπ)

Μήνες x 1 Μονάδα με max 48 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή Εμπειρία ως Υποψήφιος Διδάκτορας

Μήνες x 1 Μονάδα με max 24 Μονάδες

  • Ανάπτυξη κεραμικών αφρών ως σταθεροποιητών σχήματος (EE3).
  • Χαρακτηρισμός και ιδιότητες των υλικών PCMs (ΕΕ4).
  • Ανάπτυξη δομικών στοιχείων με ενθυλακωμένα υλικά SSPCMs (ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner