Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5808/2022
01-02-2022
16-02-2022
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
82939

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Νοσηλευτικής

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

30

Καλή Γνώση Αγγλικών

20

Σχετική Εργασιακή Εμπειρία εργασίας ως Νοσηλευτής/τρια

0-10

Γνώση Χρήσης Η/Υ

10

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή Γνώση επιπλέον Ξένων Γλωσσών

5 Μονάδες για κάθε γλώσσα

Ερευνητική Εμπειρία στις βιοιατρικές επιστήμες

0-10

Γνώση Χειρισμού Εργαστηριακών Δειγμάτων

0-10

Συλλογή δεδομένων στην ΜΥΗ.

e-max.it: your social media marketing partner