Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5187/2022
28-01-2022
14-02-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής

ON/OFF

Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση σχετική με τη Βιοπληροφορική

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Βιοπληροφορική ανάλυση μικροβιώματος

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 80 μόρια

Καλή γνώση: 50 μόρια

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

20 μονάδες ανά δημοσίευση

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Βιοπληροφορική ανάλυση μικροβιώματος

20 μονάδες / πρόγραμμα

  • Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνιθίων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS».
e-max.it: your social media marketing partner