Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4555/2022
25-01-2022
09-02-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

3

Γνώσεις στην ανάλυση της σύστασης βιολογικών
υγρών με φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Κλινικής Χημείας ή σχετικό αντικείμενο 

Αντικείμενο Κλινικής Χημείας: 5 μονάδες /εξάμηνο σπουδών


Αντικείμενο σχετικό με Κλινική Χημεία (Βιοχημεία, Χημεία, Βιολογία): 2 μονάδες /εξάμηνο σπουδών

2

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Καλή Γνώση: 5 Μονάδες

Άριστη Γνώση: 10 Μονάδες

Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ1) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ3) - Διερεύνηση της παρουσίας και χαρακτηρισμό μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος σε υγιή πληθυσμό (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner