Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4356/2022
24-01-2022
08-02-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας

ON/OFF

2

Υποψήφιος διδάκτορας σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο

ON/OFF

3

Γνώσεις και εμπειρία στην ανάλυση της σύστασης βιολογικών υγρών με φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και ανάλυση των δεδομένων με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Κλινικής Χημείας ή σχετικό αντικείμενο 

Αντικείμενο Κλινικής Χημείας: 10 Μονάδες

Αντικείμενο σχετικό με Κλινική Χημεία (Βιοχημεία, Χημεία, Βιολογία): 5 Μονάδες

Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ1) - Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ3) - Η καταγραφή και ο χαρακτηρισμός του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner