Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4303/2022
24-01-2022
08-02-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχιούχος Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

ON/OFF

2

Υποψήφιος Διδάκτορας Γενετικής με σχετικό αντικείμενα τα τελομερή και την επιγενετική

ON/OFF

3

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές: Καρυότυπου και FISH

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+ στα πλαίσια πρακτικής άσκησης

Για κάθε μήνα 2 μονάδες. Μέγιστο, 6 μονάδες

2

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Βασική: 1 Μονάδα

Καλή: 2 Μονάδες

Πολύ καλή: 3 Μονάδες                Άριστη: 5 Μονάδες

3

Γνώση άλλης γλώσσας

 Βασική: 1 Μονάδα

Καλή: 2 Μονάδες

Πολύ καλή: 3 Μονάδες                Άριστη: 5 Μονάδες

Αλληλούχιση με Next Generation Sequencing-NGS ανθρώπινων κύτταρων διαφόρων γενετικών νοσημάτων, βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων NGS   (ΠΕ2) - Γονοτύπηση και ανάλυση δειγμάτων με μικροσυστοιχιές νέας γενιάς με υψηλή ευκρίνεια (SNP arrays) (ΠΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner