Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3835/2022
20-01-2022
04-02-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Χημεία ή συναφές

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία και δημοσιευμένο έργο στο χαρακτηρισμό και μελέτη ανόργανων και οργανικών ενώσεων με πολυπυρηνικό (π.χ. 1Η, 13C, 31P και 195Pt) και πολυδιάστατο (π.χ. COSY, TOCSY, NOESY HSQC και HMBC) NMR.

10 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 60 μονάδες

Ερευνητική εμπειρία στο χειρισμό οργανολογίας NMR υψηλής ανάλυσης για φάσματα δύο διαστάσεων και εξιδεικευμένα πειράματα, όπως DOSY NMR.

15 μονάδες ανά έτος με μέγιστο τις 30 μονάδες

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο γνώσης: C2)

10 μονάδες

Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner