Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3175/2022
18-01-2022
02-02-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Τμήματος Χημείας

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία

ΟN/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΟN/OFF

Χρήσης Η/Υ (Βασικές Εφαρμογές Γραφείου, Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων, παρουσιάσεις, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, χρήση βάσεων δεδομένων)

ΟN/OFF

Εμπειρία στην χρήση αναλυτικών τεχνικών και εφαρμογή τους σε φυτικά εκχυλίσματα

5 μονάδες ανά έτος, μέγιστο 30 μονάδες

Εμπειρία σε χρωματογραφικές τεχνικές και τεχνικές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού για την ταυτοποίηση και απομόνωση φυτοχημικών

5 μονάδες ανά έτος,

μέγιστο 30 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά στο πεδίο ανάλυσης και ταυτοποίησης φυτοχημικών.

5 μονάδες ανά δημοσίευση,

μέγιστο 50 μονάδες

Συμμετοχή στο ΠΕ 1: «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Συμμετοχή στο ΠΕ 2: «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Συμμετοχή στο ΠΕ 3: «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Συμμετοχή στο ΠΕ 4: «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Συμμετοχή στο ΠΕ 6: «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner