Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2572/2022
14-01-2022
31-01-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βαθμός πτυχίου τίτλου σπουδών στην Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή συναφές πεδίο

5-10 Μονάδες

Διδακτορικό δίπλωμα στις Βιοεπιστήμες κατά προτίμηση στην βιολογία του καρκίνου ή συναφές πεδίο

5-10 Μονάδες

Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

2 Μονάδες ανά δημοσίευση και 1 Μονάδα ανά ανακοίνωση με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες

Απαραίτητη η εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας. Επιθυμητή η γνώση τεχνικών αλληλούχισης επόμενης γενιάς

5-10 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

10 Μονάδες

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

2 Μονάδες ανά πρόγραμμα με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες

  • Συμμετοχή στο ΠΕ4 με αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων υγρής βιοψίας ασθενών με καρκίνο μαστού με αλληλούχιση επόμενης γενιάς.    
e-max.it: your social media marketing partner