Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1623/2022
10-01-2022
25-01-2022
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

2

Υποψήφιος Διδάκτορας Ανοσολογίας με αντικείμενο σχετικό με πειραματικά μοντέλα της σκλήρυνσης κατά πλάκας

ON/OFF

3

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρασκευή νανοσωματιδίων

ON/OFF

4

Ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων κυτταρομετρητή ροής (FACS-sorter)

ON/OFF

 

Α/Α

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια  

Ανακοινώσεις Χ 1 Μονάδα, μέγιστο 10 μονάδες

2

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις Χ 2 Μονάδες, μέγιστο 10 μονάδες

3

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή υποτροφίες

Μήνες Χ 1 Μονάδα, μέγιστο 45 μονάδες

4

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων

της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης

αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων

που αφορούν την υλοποίηση του έργου

Μη Γνώστης – 0

Ενδιάμεσο επίπεδο – 5

Ικανός – 10

 

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες,

επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε

ομάδα

Μη Γνώστης – 0

Ενδιάμεσο επίπεδο – 5

Ικανός – 10

Κατασκευή νανοσωματιδίων που θα φέρουν IFN-β ποντικού και αντι-CD3 και τον έλεγχο των λειτουργικών ιδιοτήτων τους. Τα νανοσωματίδια θα χρησιμοποιηθούν για τη στόχευση της IFN-β σε ποντικίσια Τ κύτταρα σε πειράματα θεραπείας της σκλήρυνσης κατά πλάκας σε ποντικούς.

e-max.it: your social media marketing partner