Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1231/2022
05-01-2022
20-01-2022
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
61389

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Προπτυχιακός, επί πτυχίω, φοιτητής Μουσικών Σπουδών

ON/OFF

Σπουδές με έμφαση στις λαϊκές μουσικές παραδόσεις

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην αρχειακή διαχείριση ηχογραφημάτων

1-30

Εμπειρία στην ψηφιοποίηση ηχογραφημάτων

1-30

Εμπειρία στην διαχείριση βάσεων δεδομένων ηχογραφημάτων

1-20

Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. 

e-max.it: your social media marketing partner