Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1229/2022
05-01-2022
20-01-2022
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
61389

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας Μουσικών Σπουδών (Λαϊκές μουσικές παραδόσεις)

ON/OFF

Πτυχίο στο πεδίο των Μουσικών Σπουδών (Λαϊκές μουσικές παραδόσεις)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με τη Λαϊκή Μουσική Παράδοση

1-30

Δημοσιεύσεις στο πεδίο έρευνας λαϊκών μουσικών παραδόσεων

1-30

Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. 

e-max.it: your social media marketing partner