Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1199/2021
05-01-2022
20-01-2022
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
61389

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος στην Εθνομουσικολογία

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε ανάλογα έργα

ON/OFF

Δημοσιεύσεις στο πεδίο έρευνας λαϊκών μουσικών παραδόσεων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία στην περιοχή της Ηπείρου

1-10

Ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε ανάλογα έργα

1-40

Δημοσιεύσεις στο πεδίο έρευνας λαϊκών μουσικών παραδόσεων

1-40

Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

e-max.it: your social media marketing partner