Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1194/2021
05-01-2022
20-01-2022
ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
61389

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία - Συμμετοχή σε ανάλογα έργα

ON/OFF

Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικές εκδόσεις ή αυτοεκδόσεις

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εμπειρία στην περιοχή της Ηπείρου

1-20

Ερευνητική εμπειρία - Συμμετοχή σε ανάλογα έργα

1-40

Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικές εκδόσεις ή αυτοεκδόσεις

1-40

Συλλογή και Ψηφιοποίηση της Μουσικής Παράδοσης του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

e-max.it: your social media marketing partner