Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 397/2022
03-01-2022
18-01-2022
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ανάπτυξη Αυτόνομου Καταγραφέα Ατμοσφαιρικού Ηλεκτρικού Πεδίου για Πλοία
61400

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής ΑΕΙ

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ «Μηχανικών Η/Υ και δικτύων» ή αντίστοιχος τίτλος - υπό εκτέλεση)

ON/OFF

3

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

35%

4

Σχετική ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία στο αντικείμενο της πρόσκλησης (μέχρι 24 μήνες)

65%

5

Συστατική επιστολή Επιβλέποντα Διπλωματικής (εφόσον έχει ανατεθεί) ή Μέλους ΔΕΠ του ΠΜΣ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

ON/OFF (Να προκύπτει συνάφεια του υπό εκπόνηση ΠΜΣ και τυχών επιλογών/εργασιών του υποψηφίου με το αντικείμενο της υποτροφίας)

  • Σχεδίαση Μονάδας Διαχείρισης Ισχύος, με έμφαση στην δράση «Θερμοηλεκτρική και Ηλιακή Πηγή Τροφοδοσίας». Η συμμετοχή αφορά την μοντελοποίηση πηγών και συλλεκτών και την πειραματική αξιολόγηση συλλεκτών.
  • Σχεδίαση Μονάδας Αισθητήρων και Επεξεργασίας. Η συμμετοχή αφορά στην εκτίμηση και μέτρηση κατανάλωσης για το υποσύστημα αισθητήρων και την κεντρική υπολογιστική μονάδα.
  • Ολοκλήρωση σχεδιασμού συνολικού συστήματος » με έμφαση στην δράση «Ενοποίηση όλων των μονάδων σε επίπεδο υλικού».
e-max.it: your social media marketing partner