Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 361/2022
03-01-2022
18-01-2022
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ανάπτυξη Αυτόνομου Καταγραφέα Ατμοσφαιρικού Ηλεκτρικού Πεδίου για Πλοία
61400

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών (Μηχανικός ή Φυσικός ΠΕ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Integrated Master ή Διδακτορικός Τίτλος στην Ηλεκτρονική, ψηφιακά συστήματα ή συναφές αντικείμενο (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

ON/OFF

Μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο της Ηλεκτρονικής

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

Βαθμός * 35 Μονάδες

Γνώση αγγλικής γλώσσας (Άριστη: επίπεδο Γ2, Πολύ καλή: επίπεδο Γ1, Καλή: επίπεδο Β2)

Άριστη Γνώση: 70 Μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 50 Μονάδες

Καλή Γνώση: 30 Μονάδες

Αποδεδειγμένη γνώση γλωσσών προγραμματισμού και μέχρι 4 γλώσσες εκ των οποίων η μια να είναι η γλώσσα C

10 Μονάδες (ανά γλώσσα προγραμματισμού)

Σχετική ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία στο αντικείμενο της προκήρυξης (μέχρι 24 μήνες)

Μήνες * 15 Μονάδες

Δράση 2.5: Σχεδίαση και ανάπτυξη μονάδας διαχείρισης ισχύος, με έμφαση στην Θερμοηλεκτρική και Ηλιακή Πηγή Τροφοδοσίας. Η συμμετοχή αφορά στην σχεδίαση του συστήματος συγκομιδής και αποθήκευσης ενέργειας.

e-max.it: your social media marketing partner