Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63762/2021
30-12-2021
14-01-2022
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΥΡΤΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - BLOODY-BERRY
83041

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ή ON/OFF

Κάτοχος Πτυχίου Χημείας

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα της Ιατρικής Χημείας

ON/OFF

Υποψήφιος/α διδάκτορας στο τμήμα Χημείας, τομέα Βιοχημείας

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία στις κυτταροκαλλιέργειες, στο χειρισμό αιμοπεταλίων, την απομόνωση ουδετεροφίλων, την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (NETs) και του χαρακτηρισμού τους

ON/OFF

Προϋπηρεσία σε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα της Ιατρικής Χημείας ≥ 9/10

20 Μονάδες

Προϋπηρεσία σε πρόγραμμα σχετικό με μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων ως προς την ικανότητα αναστολής της οξειδωτικής τροποποίησης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), in vitro και μελέτη των αντιφλεγμονωδών δράσεων εκχυλισμάτων ως προς την ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, την ενεργοποίηση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος ανθρώπου και την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs), από ανθρώπινα ουδετερόφιλα

2 Μονάδες / Ανθρωπομήνα Προϋπηρεσίας

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

20 Μονάδες

Θα εφαρμοσθούν όλες οι κλασικές τεχνικές μελέτης της λειτουργίας των αιμοπεταλίων όπως η συσσωρευομετρία και η κυτταρομετρία ροής για τη μελέτη της αντιαιμοπεταλιακής και αντιφλεγμονώδους δράσης αλλά και καινοτόμες μεθοδολογίες που σκοπό έχουν να διερευνήσουν νέους μηχανισμούς που συμμετέχουν στην αθηροσκλήρωση υπό τη επίδραση των εκχυλισμάτων και των βιοδραστικών τους συστατικών όπως η παραγωγή των εξωκυττάριων παγίδων ουδετεροφίλων (NETs) και η λειτουργικότητα των προχωρημένης ωρίμανσης ενδοθηλιακών κυττάρων (OECs).

EE2: Διερεύνηση των αντι-αθηροθρομβωτικών δράσεων των εκχυλισμάτων/εμπλουτισμένων κλασμάτων/απομονωμένων ουσιών in vitro.

e-max.it: your social media marketing partner