Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63688/2021
29-12-2021
13-01-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου (βαθμός μεγαλύτερος από 7,5)

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακός φοιτητής/-τρια Τμήματος Χημείας με ειδίκευση σε πεδία σχετιζόμενα με Βιοχημεία και Βιοδραστικές ενώσεις

ΟN/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΟN/OFF

Χρήσης Η/Υ (Βασικές Εφαρμογές Γραφείου, Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων, παρουσιάσεις, επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, χρήση βάσεων δεδομένων)

ΟN/OFF

Εμπειρία στην απομόνωση DNA και RNA μικροοργανισμών, κλωνοποίηση γονιδίων, PCR

ΟN/OFF

Εμπειρία στην ηλεκτροφόρηση DNA και ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών

ΟN/OFF

Εμπειρία στην ανίχνευση και χαρακτηρισμό βιοδραστικών μεταβολιτών μικροοργανισμών και μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης τους έναντι Gram θετικών and Gram αρνητικών βακτηρίων.

ΟN/OFF

Βιοπληροφορική ανάλυση (JGI, CLUSTALW, BLAST, MEGAX, CHROMAS )

ΟN/OFF

Ταυτοποίηση μικροοργανισμών ή/και φυτικών ιστών μέσω 16S rRNA ή/και 18S rRNA

ΟN/OFF

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner