Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63562/2021
29-12-2021
13-01-2022
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) Π.Ι.
82521

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής

Βαθμός Πτυχίου Χ 3 Μονάδες

(max 30 μονάδες)

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

Βαθμός ΜΔΕ Χ 4 Μονάδες

(max 40 μονάδες)

Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά συνεδρίων

Αριθμός Δημοσιεύσεων X 5 Μονάδες (max 20 μονάδες)

Συνέντευξη επί του αντικειμένου της σύμβασης (αερολύματα και ρόλος τους για το κλίμα και τον καιρό)

Βαθμός (κλίμακα 1-10) Χ 1 Μονάδα (max 10 μονάδες)

  • Εκπόνηση έρευνας με αντικείμενο: “Αερολύματα σκόνης στη Μεσόγειο. Επιπτώσεις στο κλίμα και τον καιρό της περιοχής”.
e-max.it: your social media marketing partner