Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63644/2021
29-12-2021
13-01-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων. (βαθμός μεγαλύτερος από 8,5)

ΟN/OFF

Υποψήφιος διδάκτωρ Τμήματος Φαρμακευτικής

ΟN/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΟN/OFF

Τουλάχιστον 3 μήνες τεκμηριωμένη εμπειρία εργασίας με θεραπευτικά και θεραπογνωστικά μόρια για εφαρμογή σε καρκινικά κύτταρα

ΟN/OFF

Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο την Φυτοχημική και βιολογική αξιολόγηση  φυσικών προϊόντων

ΟN/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια με αντικείμενο την  Φυτοχημική και βιολογική αξιολόγηση φυσικών προϊόντων

-  1-2 δημοσιεύσεις: 5 μονάδες/δημοσίευση

-  Περισσότερες από 3 δημοσιεύσεις:

   10 μονάδες/δημοσίευση

Πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας

10 μονάδες

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner