Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63600/2021
29-12-2021
13-01-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών  ή αντίστοιχου τμήματος

ΟΝ/OFF

2

Διπλωματική εργασία στο πεδίο των Μοριακών Νευροεπιστημών

ΟΝ/OFF

3

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ΟΝ/OFF

4

Aνακοίνωση σε διεθνές ή ελληνικό συνέδριο ως πρώτος συγγραφέας

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου > 6,5

1 βαθμός ανά 0,1 βαθμού πτυχίου πάνω από 6,5

ΠΕ.3-1 Μιτοχόνδρια και ο ρόλος τους στο ψυχολογικό στρες (Μοριακές και βιοχημικές αναλύσεις μιτοχονδρίων).

e-max.it: your social media marketing partner