Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63497/2021
28-12-2021
12-01-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΑΕΙ ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή δίπλωμα πολυτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Βαθμός Πτυχίου Χ 1 Μονάδα

(Μέγιστο: 10 Μονάδες)

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων (MS Office) καθώς και εφαρμογών διαδικτύου

ON/OFF

Γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας C2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής (ελάχιστης διάρκειας ενός έτους μετά το βασικό πτυχίο ή το δίπλωμα μηχανικού)

Βαθμός ΜΔΕ Χ 2 Μονάδες

(Μέγιστο 20 Μονάδες)

Προϋπηρεσία στην διαχειριστική και οικονομική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα

Μήνες απασχόλησης x 1 Μονάδα, (μέγιστο: 30 Μονάδες)

Εμπειρία στην υποστήριξη δράσεων προβολής με συμμετοχή στην προετοιμασία διοργανώσεων, συντήρηση περιεχομένου ιστοσελίδας, σύνταξη δελτίων τύπου, σχεδίαση ψηφιακού υλικού (πόστερ, λογότυπα κλπ)

Πλήθος Διοργανώσεων Χ 3 Μονάδες ή

Μήνες Εμπειρίας Χ 1 Μονάδα (μέγιστο: 10 Μονάδες)

Συνέντευξη: Κριτήρια Αξιολόγησης: Ικανότητα Επικοινωνίας, Ικανότητα Συνεργασίας σε ομάδα, Οργανωτική Ικανότητα, Δυνατότητα απασχόλησης τόσο με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και εξ’ αποστάσεως

Έξι (6) μονάδες για κάθε ένα από τα πέντε κριτήρια

(μέγιστο: 30 Μονάδες)

  • Υποστήριξη συντονισμού υλοποίησης έργου με προετοιμασία των εντύπων προσλήψεων και πληρωμών προσωπικού, εντύπων άλλων δράσεων και εξόδων, παρακολούθηση προϋπολογισμού, επικοινωνία με τη συντονιστική επιτροπή και στις υπηρεσίες υλοποίησης του έργου, προγραμματισμό δράσεων προβολής.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.6.
e-max.it: your social media marketing partner