Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62983/2021
23-12-2021
07-01-2022
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
82396

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφής ειδικότητα

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 10 μονάδες

3

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

4

Εμπειρία στη μηχανική και ανάλυση βλάβης σε υλικά

Μήνας x 10 μονάδες με max τις 200 μονάδες

5

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά          

10 μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο τις 50 μονάδες

6

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

7

Προσωπική συνέντευξη

0-40 Μονάδες

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μονάδες

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μονάδες,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μονάδες και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μονάδες

  • Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5):
  • Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα.
  • Έκθεση αξιολόγησης συστήματος.
e-max.it: your social media marketing partner