Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62906/2021
22-12-2021
07-01-2022
ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχίο Πληροφορικής ή συναφές

ON/OFF

Διδακτορικό στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία

ON/OFF

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) - 100

Πολύ Καλή Γνώση (Γ1/C1) -25

Καλή Γνώση (Β2) - 10

Μέτρια Γνώση (Β1) - 0

Ερευνητική εμπειρία στα πεδία της προκήρυξης.

(Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συγκεντρώσει λιγότερες από 80 μονάδες απορρίπτεται.)

Εξαιρετικό - 200

Ικανοποιητικό - 80

Βασικό - 40

Μη Ικανοποιητικό - 0

Δημοσιεύσεις στα πεδία της προκήρυξης

Εξαιρετικό - 100

Ικανοποιητικό - 60

Βασικό - 40

Μη Ικανοποιητικό - 0

(20 μονάδες / δημοσίευση )

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

(Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη.)

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, τότε απορρίπτεται. 

Άριστα - 120

Κάτω από 80 μόρια στη συνέντευξη σημαίνει ότι δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικές δεξιότητες για τη θέση

Διεπιστημονική προσέγγιση/Αξιοποίηση Αντικειμένων Εξαιρετικής Πολιτισμικής Αξίας, Οργανολογία 3D scanner και υπολογιστών. Επεξεργασία ολοκληρωμένων ψηφιακών σεναρίων αφήγησης. Σχεδιασμός και σκηνογραφία, ένθεση της πρώτης ύλης της διεπιστημονικής έρευνας και των 3D αποτυπώσεων σε αφηγηματικά σενάρια με υπερθέσεις και layers στοιχείων και εικόνων του παρελθόντος και του παρόντος (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner