Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62804/2021
22-12-2021
07-01-2022
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
82740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής με Πτυχιακή Εργασία ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής / αλλοδαπής

Βαθμός Πτυχίου Χ 2 Μονάδες (max 20)

Προγραμματισμός σε C/C++, Java, Python, πολυνηματισμό/παραλληλισμό, γραφικά, Linux

ON/OFF

Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επίπεδου Β2 ή ανώτερο

ON/OFF

Προγραμματιστική εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών ιστού σε πλαίσιο που μπορεί να υποστηρίξει πρότυπο μοντέλου / προβολής ελεγκτή

Μήνες Εκπαίδευσης ή Εμπειρίας Χ 2 Μονάδες (max 20)

Προγραμματιστική εμπειρία βάσεων δεδομένων για διαχείριση δεδομένων χρονοσειρών

Μήνες Εκπαίδευσης ή Εμπειρίας Χ 2 Μονάδες (max 20)

Προγραμματιστική εμπειρία διεπαφών ιστού για γραφική απεικόνιση χρονοσειρών και γεωγραφικών δεδομένων (JavaScript/AJAX και σχετικά πλαίσια ανάπτυξης)

Μήνες Εκπαίδευσης ή Εμπειρίας Χ 2 Μονάδες (max 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών λογισμικού ως υπηρεσίας για τη γραφική απεικόνιση μετεωρολογικών δεδομένων  

Μήνες Εμπειρίας Χ 3 Μονάδες (max 20)

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικτυακής Πλατφόρμας Άμεσης Ενημέρωσης (ΠΕ2).

e-max.it: your social media marketing partner