Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62758/2021
22-12-2021
07-01-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Διδάκτορας με αντικείμενο στην ανάλυση/χημεία τροφίμων είτε στην ενόργανη χημική ανάλυση

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την αναλυτική χημεία ή τη χημεία τροφίμων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 15 Moνάδες

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Βαθμός Χ 10

Βαθμός Διδακτορικής Διατριβής

Βαθμός Χ 10

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Άριστη γνώση: 100

Πολύ καλή γνώση: 80

Δημοσιεύσεις

15 μονάδες/δημοσίευση

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

5 μονάδες/ανακοίνωση

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων πειραματικών δεδομένων (EXCEL, Origin, SPSS, άλλα)

Άριστη γνώση: 60

Πολύ καλή γνώση: 40

Καλή γνώση: 20

Απασχόληση/εμπειρία με αντικείμενα στην ανάλυση ή/και τεχνολογία τροφίμων

Μήνες Χ 10 Moνάδες

Δειγματοληψία γλεύκους και οίνων. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις γλεύκους και οίνων -βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner