Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62204/2021
20-12-2021
04-01-2022
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
82918

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2 (μέγιστο: 20 μονάδες )

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (ακινητοποίηση ενζύμων, νανοβιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες) (που να αποδεικνύεται π.χ. με βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου, με συμβάσεις, κ.λπ.) 

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10 – Καλή Γνώση

15 - Πολύ Καλή Γνώση

20 - Άριστη Γνώση

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εξειδίκευση σε ενζυμικά καταλυόμενες διεργασίες (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες, ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

20

Γνώση ανάλυσης βιομορίων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και φασματοσκοπία υπερύθρου (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες, ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου, ή διευθυντή εργαστηρίου για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

20

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της θέσης

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 4 Μονάδες,

Αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδριο Χ 2 Μονάδες

(μέγιστο: 20 μονάδες)

  • Παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής σύστασης από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων. Βελτιστοποίηση παραγωγής πρωτεϊνών από εδώδιμα στελέχη βασιδιομυκήτων σε βυθισμένες καλλιέργειες (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ2).
  • Εγκλεισμός ω-3 λιπαρών και άλλων βιοδραστικών σε επιλεγμένες μήτρες. Βελτιστοποίηση του εγκλεισμού ω-3 λιπαρών και άλλων βιοδραστικών (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ3).
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διατροφικής παρέμβασης με το καινοτόμο μπιφτέκι. Αξιολόγηση διατροφικής αξίας των καινοτόμων προϊόντων και σύγκριση με τα συμβατικά (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner