Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 60372/2021
10-12-2021
27-12-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας Νευρολογίας με αντικείμενο σχετικό με την επιληψία

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές: απομόνωση DNA, RNA

ON/OFF

Ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων qPCR/RT-qPCR

ON/OFF

Μετεκπαίδευση και εμπειρία στο χειρισμό νευρικού συστήματος πειραματόζωων

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

Ανακοινώσεις Χ 1 Μονάδα (max 10 Μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις Χ 2 Μονάδες (max 10 Μονάδες)

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

Μήνες Απασχόλησης Χ 1 Μονάδα (Max 45 Μονάδες)

Α. Συνέντευξη

0-20 Μονάδες

Α1 - Θεματική Ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου

Μη Γνώστης – 0

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 5

Ικανός - 10

Α2 - Θεματική Ενότητα: Οργανωτικές Ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης – 0

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 5

Ικανός - 10

Μελέτη με διάφορες μοριακές τεχνικές, παραλλαγών του γονιδιώματος και ανασυνδυασμών που αναπτύσσονται λόγω ηλικίας ή λόγω νοσημάτων (νευρολογικών κ.α.) και συνδέονται με την γήρανση. (ΠΕ2 και ΠΕ3)

e-max.it: your social media marketing partner