Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 59800/2021
08-12-2021
23-12-2021
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
82433

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός Πτυχίου Χ 10

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-20

0=Καθόλου

10=Μέτρια

20=Άριστη

4

Ερευνητική εμπειρία σε θερμοηλεκτρικά υλικά

ON/OFF

5

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

5 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο τα 10 μόρια

6

Προσωπική συνέντευξη

0-10

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 2,5 μόρια

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 2,5 μόρια,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 2,5 μόρια

και δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 2,5 μόρια.

 

 

Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):

Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής

Π6.2 Οριστικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης & πιστοποίησης λειτουργίας ΘΗ ΙΣΥ.

e-max.it: your social media marketing partner