Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 59713/2021
07-12-2021
22-12-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
61835

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής

ON/OFF

Εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ON/OFF

Συμμετοχή σε έργα σχεδίασης πληροφοριακού συστήματος (τουλάχιστον ένα έργο)

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο σχεδιασμό ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ανάπτυξης εφαρμογών επικοινωνίας υποσυστημάτων με χρήση RESTful API

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό TypeScript και στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Html,Javascript, Java,PHP

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση Angular Framework και Ionic Framewok & Electron

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα, Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης και ψηφιακών δεξιοτήτων.

·  Εμπειρία έως 1 έτος:5 μόρια

·  Εμπειρία >1- 3 έτη: 10 μόρια

·  Εμπειρία >3 έτη:15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Έρευνα (συγκριτική αξιολόγηση) και μελέτη για τις διαδικτυακές εκπαδευτικές πλατφόρμες VOOCs, σχεδιασμός και ανάπτυξη της σύγχρονης πλατφόρμας Επαγγελματικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (VOOCs – Vocational Open Online Courses), χρησιμοποιώντας σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο και το διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου, έτσι ώστε να ενσωματωθούν συγκεκριμένες λειτουργίες σε αυτή. Ποιοτικός έλεγχος των λειτουργιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και απαραίτητες διορθώσεις (ΙΟ4).

e-max.it: your social media marketing partner