Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 59653/2021
07-12-2021
22-12-2021
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
82440

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής

ON/OFF

3

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών ορατού φωτός

Μήνες x 1 μονάδα (max 18)

Εμπειρία στον προγραμματισμό JAVA σε περιβάλλον Android για συστήματα ζεύξης ορατού φωτός.

Μήνες x 1 μονάδα (max 18)

  • Επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας. Ανάπτυξη και υλοποίηση οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός, αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίησή του. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός.
e-max.it: your social media marketing partner