Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 59203/2021
06-12-2021
21-12-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού

ON/OFF

Μεταπτυχιακές σπουδές σε πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακής εξειδίκευσης «Αναλυτικής Χημείας, Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων» ή «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών» ή «Χημείας και τεχνολογία Υλικών» από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ON/OFF

Εμπειρία στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό πολυμερών ή/και στα υλικά συσκευασίας

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά με κριτές με συνάφεια στα πολυμερή ή/και στα υλικά συσκευασίας (τουλάχιστον 1)

50 Μονάδες/Δημοσίευση-Max 50

Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο τουλάχιστον 1 (ενός) έτους

25 Μονάδες/ Έτος - Max 50

ΠΕ 3, Δράσεις (Παραδοτέα) 3.1: Ανάπτυξη Νέων Υλικών για Ενεργή και Έξυπνη Συσκευασία.

e-max.it: your social media marketing partner