Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 57752/2021
01-12-2021
16-12-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών σε Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, Γενετική ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοστατιστική, Επιδημιολογία ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

ON/OFF

3

Διδακτορική διατριβή (ολοκληρωμένη ή σε αναμονή

υποστήριξης) στη Μοριακή Επιδημιολογία, Γενετική Επιδημιολογία ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

ON/OFF

4

Βαθμός συνάφειας πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

5

Βαθμός συνάφειας τίτλου διδακτορικής διατριβής (ολοκληρωμένης ή σε αναμονή υποστήριξης) με τη θέση

ON/OFF

6

Καλές γνώσεις διαχείρισης γενετικών δεδομένων και χρήσης των στατιστικών πακέτων R και Stata

ON/OFF

7

Σχετικές ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

10 μονάδες / δημοσίευση (max 100)

8

Σχετική εργασιακή ερευνητική εμπειρία σε ανάλυση γενετικών επιδημιολογικών δεδομένων

5 μονάδες / μήνα (max 150)

9

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

10

Άριστη γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

11

Συνέντευξη

 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων

της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης

αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων

που αφορούν την υλοποίηση του έργου

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο – 15

Ικανός – 25

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες,

επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε

ομάδα

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο – 15

Ικανός – 25

  • Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 με αντικείμενο την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση.
e-max.it: your social media marketing partner