Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 55136/2021
18-11-2021
03-12-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ με πτυχιακή εργασία ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός Πτυχίου x 3

(μέγιστο 30 βαθμοί)

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσα: επίπεδο γλωσσομάθειας C1 ή ανώτερο (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού Python, Java, C/C++

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση εργαλείων καταγραφής υπολογιστικής δραστηριότητας πηγαίου κώδικα βασισμένων στον μεταγλωττιστή (profiling)

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 5 (μέγιστο 30 βαθμοί)

Προγραμματιστική γνώση στην ανάπτυξη λογισμικού ως υπηρεσία για διαδικτυακές εφαρμογές νέφους με χρήση του πρωτοτύπου Model-View-Controller (π.χ., Ruby-on-Rails και JavaScript)

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 5 (μέγιστο 20 βαθμοί)

Προγραμματιστική γνώση ασφάλειας συστημάτων για την αντιμετώπιση επιθέσεων λογισμικού και δικτύων

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 5 (μέγιστο 20 βαθμοί)

  • Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την διαχείριση υπηρεσιών νέφους. Αξιολόγηση συστημάτων ανοιχτού κώδικα εικονικοποίησης πόρων (υπολογισμού, δικτύωσης και αποθήκευσης) με έμφαση στην αξιοπιστία και ασφάλεια.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.5, ως μέρος των παραδοτέων Π1.5.1, Π1.5.2, Π1.5.3.
e-max.it: your social media marketing partner