Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 54946/2021
16-11-2021
01-12-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών (ΑΕΙ)

Βαθμός πτυχίου Χ 20 Μονάδες

Κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ποιοτικής σύστασης αιθερίων ελαίων

Βαθμός πτυχίου Χ 10 Μονάδες

Υποψήφιος/α Διδάκτορας τμήματος Χημείας με αντικείμενο ειδίκευσης τον ποιοτικό έλεγχο αιθερίων ελαίων

ON/OFF

Εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε αναλυτικές τεχνικές (HPLC, GC, φασματομετρία μάζας, πρωτεομική ανάλυση)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 Μονάδες

Άριστη γνώση τεχνικών Βιοχημείας όπως MTT, ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών, καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων, καλλιέργειες βακτηρίων, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (qRT-PCR), τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών (Lowry, Bradford)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων (EXCEL, Origin, SPSS)

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

  • Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά:

1.       Ποιοτική σύσταση αιθέριων ελαίων (GC-MS).

2.       Φαινολικά συστατικά (πχ φαινολικά οξέα) (LC-MS).

3.       Ολική περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά.

4.       Αντιοξειδωτική ικανότητα Μεθανολικού εκχυλίσματος και αιθέριων ελαίων (DPPH).

5.       Πρωτεϊνικό και ισοενζυμικό προφίλ των επιλεγμένων μανιταριών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών.

6.       Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.

e-max.it: your social media marketing partner