Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 54790/2021
15-11-2021
30-11-2021
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΦΥΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ /INSPECT
82996

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής

ON/OFF

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Νευρολογίας

ON/OFF

Εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) ερευνητικό πρόγραμμα στο πεδίο της Βιοιατρικής Τεχνολογίας

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στον Τομέας της Νευρολογίας

ON/OFF

Απαιτήσεις Χρηστών, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική (ΕΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner