Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 54761/2021
15-11-2021
30-11-2021
ΤΕΝΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
83056

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Integrated Master σχετικό με το Αντικείμενο της Θέσης

ON/OFF

3

Διπλωματική Εργασία στην Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Υλικού

ON/OFF

4

Βαθμός συνάφειας Διπλωματικής Εργασίας

1 μέχρι 5

5

Βεβαίωση Ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

6

Βαθμός Διπλώματος τουλάχιστον επτά (7)

ON/OFF

7

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Σχεδίαση υλικού για την αξιοπιστία και ασφάλεια ενσωματωμένων συστημάτων:

  • Προσδιορισμός σεναρίων μελέτης εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτήσεων και αρχικού σχεδίου αξιοποίησης & διάχυσης.
  • Αποτίμηση κινδύνων ασφάλειας υφιστάμενης και προτεινόμενης λύσης.
  • Σχεδίαση αρχιτεκτονικής και μηχανισμών ασφάλειας.
  • Ανάπτυξη πρωτότυπης εργαστηριακής πλατφόρμας (blockchain και συστημάτων ΙοΤ).
  • Ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών ασφάλειας.
  • Ολοκλήρωση, έλεγχος και αξιολόγηση.
e-max.it: your social media marketing partner